นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง High-Precision Lightning Detection in Thailand


Kumwell โดยคุณกอบกิจ สดวกการ Solution Engineering Manager นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง High-Precision Lightning Detection in Thailand ภายในงานสัมมนาและนิทรรศการ IEEE PES GTD ASIA 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรม, พลังงานทางเลือกและการจัดการระบบไฟฟ้านานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา

โดยผลงานที่ทาง Kumwell นำเสนอในครั้งนี้เกี่ยวกับระบบตรวจจับฟ้าผ่าที่ทาง Kumwell ติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อบริการแจ้งข้อมูลฟ้าผ่าที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลการเกิดฟ้าผ่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก โดยเฉพาะในระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำให้ลดปัญหาไฟดับในเวลาฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ