ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้าน #การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Kumwell และ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้าน #การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง #EMC, #EMI, #EMF&Safety และขยายผลให้เกิดประโยชน์ในภาคสังคมต่อไป....