Home > บทความน้องสายฟ้า > การเชื่อมต่อด้วยความร้อน Exothermic Welding
การเชื่อมต่อด้วยความร้อน Exothermic Welding
ในกระบวนการติดตั้งแท่งหลักดิน (แท่งกราวด์) หรือ “Ground Rod” นั้น จำเป็นต้องมีสายดิน รวมถึงการเชื่อมต่อสายดิน กับแท่งหลักดินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือการเชื่อมต่อด้วยความร้อน ”Exothermic Welding” ซึ่งมีข้อดีคือมีความต้านทานต่ำและนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด รวมถึงมีความแข็งแรงทนทาน ที่สุดอีกด้วย

โดยปกติ ช่างทั่วไปจะมีเครื่องมือหลักๆ ในกระบวนการเชื่อมด้วยความร้อนคือ
 • ผงเชื่อม
 • แม่พิมพ์กราไฟท์ ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า “โมลด์” ซึ่งเพียงเท่านี้ก็สามารถดำเนินการเชื่อมด้วยความร้อนได้แล้ว แต่อาจจะไม่ได้มาตรฐาน และประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตาม แม้การเชื่อมด้วยความร้อนจะเป็นวิธีที่ดีสุดในการเชื่อม Ground Rod เข้ากับสายดิน แต่หาก กระบวนการเชื่อมด้วยความร้อนทำไม่ถูกต้องหรืออุปกรณ์มีสิ่งสกปรกแปลกปลอมเกาะอยู่ หรือแม้กระทั้ง ความชื้น ก็อาจทำให้รอยเชื่อมไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลนี้ทาง Kumwell จึงคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ ทำให้การเชื่อมด้วยความร้อนหรือ”Exothermic Welding”มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ ซึ่งอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้
 • ผงเชื่อมคุณภาพสูง
 • โมลด์
 • แปรงทำความสะอาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แปรงขนอ่อนสำหรับทำความสะอาดโมลด์, แปรงทองเหลืองทำความสะอาดสายทองแดง
 • Handle Clamp หรือ ด้ามจับโมลด์
 • ปืนจุด
 • ก๊าซกระป๋องและหัวพ่นก๊าซ
 • Scrapper หรือที่ขูดคราบสำหรับโมลด์
โดยวิธีการเชื่อมด้วยความร้อน มีดังนี้
 • ทำความสะอาดจุดที่ต้องการจะเชื่อม เช่น สายทองแดงและแท่งหลักดิน (Ground Rod)
 • ติดตั้ง Handle Clamp ร่วมกับโมลด์เพื่อล็อคให้แน่น
 • ทำการ Pre-Heat หรือ"อุ่น" โมลด์ และ สายทองแดงเพื่อไล่ความชื้น ถ้าไล่ความชื้นไม่ดีจะทำให้เกิดรูพรุน ที่รอยเชื่อม และในโมลด์บางรุ่นจะทำให้รอยเชื่อมขยายออกจนไม่สามารถเปิดโมลด์ได้
 • วางแผ่น Steel Disk ลงไปที่ก้นโมลด์เพื่อรองไม่ให้ผงเชื่อมไหลลงไปด้านล่างก่อนการทำปฎิกิริยาที่สมบูรณ์
 • เทผงเชื่อมลงไปในโมลด์
 • เมื่อเทผงเชื่อมหมดแล้ว ทำการเคาะหลอดหรือบีบก้นหลอดเพื่อให้ Starter แตกตัวออกมา เทผง Starter หรือผงจุดตัวนำ เพื่อเป็นตัวนำความร้อนลงไปสู่ผงเชื่อม
 • จากนั้นใช้ปืนจุดเพื่อทำการเชื่อม ซึ่งหน้าที่ของปืนจุดจะทำให้เกิดความร้อนละลายน้ำทองแดงให้ไหลไปเชื่อม กับสายทองแดงและแท่งหลักดิน (Ground Rod)ที่ถูกนำมาล็อคตำแหน่งไว้ในโมลด์
เมื่อกระบวนการเชื่อมเสร็จสิ้น รอให้โมลด์เย็นลง จากนั้นเปิดออกและใช้”Scrapper” ในการขูดสิ่งสกปรกออก จากแม่พิมพ์ เพื่อนำแม่พิมพ์ไปใช้ในงานต่อไป และเราก็จะได้จุดเชื่อมต่อสายทองแดงที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สูงสุด ห้าม!!! นำไขควงหรือแท่งเหล็กอื่นๆมาแคะทำความสะอาด เพราะจะทำให้โมลด์เสียหาย
การเชื่อมด้วยความร้อนหรือ Exothermic Welding นั้นได้รับมาตรฐานจาก UL ซึ่งนอกจากเรื่องคุณภาพ การเชื่อมแล้ว UL ยังครอบคลุมคุณภาพความปลอดภัยในด้านการใช้งานด้วย นอกจากนั้นยังต้องได้รับใบ รับการทดสอบมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมของ ROHS ด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ Kumwell ได้รับการรับรองในส่วนนี้ ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย
ที่สำคัญ !! การติดตั้งระบบ Grounding และการเชื่อมด้วยความร้อนนั้น ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงมือทำ และควรจะเป็นช่างที่ได้ผ่านการอบรมและมีใบรับรองการติดตั้งและการเชื่อมด้วยความร้อนด้วย