Home > News
Kumwell ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จั่น จนฺทสโร และเหรียญหล่อรุ่นย้อนยุค ๑๐๐ ปี ณ วัดบางสงบ(บางมอญ)
Kumwell เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล แนวคิด การออกแบบ การจัดการและกรณีศึกษา”
Kumwell เข้าพบ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
Kumwell ร่วมงานแสดงนวัตกรรมอาคารระดับโลก Nova BUILD EXPO 2023
Kumwell ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมอาคารระดับโลก Nova BUILD EXPO 2023
Kumwell Academy ประจำเดือนสิงหาคม 2566 หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติฟ้าผ่าต่อภาคอุตสาหกรรม
Kumwell ขอขอบพระคุณ ทุกสื่อที่ให้ความสนใจ และสนับสนุนองค์กรของเราด้วยดีตลอดมา
Kumwell คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับสากลได้แก่ ผู้ประกอบการต้นแบบ และ รางวัลเป็นเลิศขององค์กร จากเวที Asia Pacific Enterprise Award (APEA)
Kumwell ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ ในรางวัลศิษย์เก่าผู้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสถาบัน”
Kumwell ได้รับรางวัล บูธสร้างสรรค์ จากงาน TEMCA M&E Thailand 2023 Smart Sustainable Cities
Kumwell ออกบูธกิจกรรม งานแสดงสินค้า TEMCA M&E Thailand 2023 Smart Sustainable Cities
คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ CEO Kumwell เป็นประธานในพิธีเปิดงาน TEMCA M&E Thailand 2023 Smart Sustainable Cities
Kumwell ได้รับเกียรติเข้าร่วม “งานประชุมขึ้นตรงสัญจร รร.จปร. ผู้การกรม คืนถิ่นกำเนิด”
Kumwell ร่วมนำเสนอนวัตกรรม ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าอัจฉริยะ “Kumwell Lightning Warning System” ในงาน Nova BUILD Roadshow @ chonburi
Kumwell Academy ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารโครงสร้างคอนกรีต (และการเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตราฐาน มอก.3024)
Kumwell participates in V.T.E.C.H Electrical Technology Co., Ltd. Seminar on the topic “EMC Risk Management to Avoid Unplanned Shutdown Incident
1st Day at Vietnam ETE 2023
Kumwell Academy ประจำเดือนมิถุนายน 2566 หัวข้อ ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงตามมาตราฐาน IEC 62793 มอก.3461-2565
คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ,CEO Kumwell รับรางวัล “KMITL ENGINEERING SCHOOL AWARD 2023”
Kumwell ผ่านการรับรอง ADDC, TRANSCO, ADWEA, TAQA Group และ บริษัท Al Mirfa Power พร้อมส่งมอบความปลอดภัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Kumwell ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ในงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2566
Kumwell CSV สัมมนา การจัดการความเสี่ยงจากฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า จังหวัดระยอง
Kumwell ออกบูธแสดงสินค้าในงานอบรม PEA “มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง”
Kumwell Academy ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันเสิร์จ และการเลือกใช้ SPD ตามมาตรฐาน IEC 61643
Kumwell Academy ประจำเดือนเมษายน 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐาน มอก.3024
Kumwell ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2566
สถาบันวิทยาการตลาดทุนนำคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในประเทศ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ Kumwell
Kumwell บรรยายหลักสูตรระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Kumwell นำเสนอนวัตกรรมสำหรับการป้องกันประเทศ ในงาน Thailand Defense Industry and Security Technology Exhibition 2023
Kumwell รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน CIO ได้รับเชิญศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 15th ELECRAMA 2023 Powering
Kumwell Academy ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design)
Kumwell Metaverse เปิดประสบการณ์ท่องโลกเสมือนจริง
Kumwell ร่วมเวที โครงการบรรยายพิเศษ “การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบป้องกันเสิร์จ”
Kumwell ร่วมเวที “โครงการบรรยายพิเศษ เสริมทักษะวิชาชีพด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า”
Kumwell ยินดีต้อนรับ V.T.E.C.H Electrical Technology ตัวแทนจำหน่ายจากเวียดนาม
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ สมาคมศิษย์เก่า สจล. และคณะชมรม CSV-Networking
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มอบเกียรติบัตร องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
Kumwell ได้รับรางวัล SET Awards 2022
“บรรยากาศการจับรายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำในงาน TEMCA pattaya”
คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ
บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ Risk Management using Smart Innovation for Unplanned Shutdown
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายสังฆทานเครื่องไทยทาน และถวายเทียนพรรษา
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) สัญจร
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม Kumwell Academy
Kumwell ได้รับเกียรตินำเสนอผลงานวิจัย Smart Lightning Warning System Based on Electric Field Sensor ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (iEECON2022)
Kumwell ร่วมงานแสดงสินค้า ในงานอบรมหัวข้อ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
Kumwell ร่วมพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ วัดปฐมวิเวก
Kumwell มอบรางวัลแผ่นทองคำมั่งมีศรีสุข
Kumwell ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องไทยทาน เนื่องในวันมาฆบูชา
Kumwell บรรยายพิเศษ EMC Management สำหรับธุรกิจพลังงาน
Kumwell รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย EV เรื่องต้องรู้
Kumwell ลงนามสัญญาว่าจ้าง บจก.เสาหลักก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
พิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แห่งใหม่
พิธีเปิด Kumwell Academy: Creative and Innovative Center อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Kumwell ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่า สจล ประจำปี 2564
Kumwell ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนใหม่
Kumwell ให้การต้อนรับ MG Sales Thailand
Kumwell ร่วมกับผู้ตรวจสอบวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งอาเซียน (ASEAN Engineering Inspector in Electrical, AEI EI) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Kumwell ยินดีต้อนรับ Dr.Heinz Zenkner และ คุณพิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)
Kumwell ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีประจำเดือนพฤศจิกายน
Kumwell คณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ในวาระเปิดโรงงานผลิตแท่งหลักดินเฟสที่ 2
Kumwell รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน บรรยายพิเศษ การป้องกันอันตรายจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
Kumwell ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีประจำเดือนตุลาคม
Kumwell โรงงานผลิตแท่งหลักดินแห่งใหม่ กำหนดเดินเครื่องไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้
Kumwell รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย V2G (Vehicle to Grid) and V2G Communication
Kumwell ดูแลพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากไวรัส Covid-19 รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบถ้วน
Kumwell นวัตกรรมความปลอดภัยระบบป้องกันฟ้าผ่าต้นไม้แห่งแรกในประเทศไทย
Kumwell ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี สมาคมหอการค้าไทย-สเปน (Spanish-Thai Chamber of Commerce)
Kumwell ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
Kumwell ออกบูธ ASEFA INNOVATION DAY 2020
Kumwell รับเกียรติบัตรองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อเนื่อง
Kumwell ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าการ กฟผ.
Kumwell ร่วมกับ Temca จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี
TEMCA FORUM &INNOVATION The Next Day 2020
Kumwell รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
Kumwell ร่วมออกบูธงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020)
Kumwell ร่วมกับ PRISMA จัด Webinar
Kumwell ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน บรรยาย EMC/EMI และการบริหารจัดการ EMC
Kumwell จัดสัมมนาต้อนรับคู่ค้า มุ่งสู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืน
Kumwell - MAI ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อยกระดับการดำเนินกิจการขององค์กรอย่างยั่งยืน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Kumwell รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 กำไรเติบโต 45.4%
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)
Kumwell ฝ่าวิกฤต COVID-19 Q1 กำไรโต 45%
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลัง COVID-19 ยังรุนแรง
Kumwell ร่วมสมทบทุน สนับสนุนทีมแพทย์ต้าน COVID-19
Kumwell ต้อนรับคณะผู้บริหาร อบฟ. เข้าเยี่ยมชมโรงงานและห้องทดสอบมาตรฐาน