Home > News > พิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แห่งใหม่
พิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แห่งใหม่

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.39 น. เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เป็นอาคารสูงขนาด 6 ชั้น บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 7,000 ตร.ม. ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถ สำนักงานบริหาร คลังสินค้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขายและการตลาดพร้อมทั้ง Kumwell Academy ห้องปฏิบัติการทดสอบระบบป้องกันฟ้ามาตรฐาน ISO/IEC 17025 และห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ด้วยมูลค่าการลงทุนมากกว่า 240 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจในระยะยาวสืบไป มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการปี 2565