Home > News > Kumwell ดูแลพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากไวรัส Covid-19 รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบถ้วน
Kumwell ดูแลพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากไวรัส Covid-19 รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบถ้วน
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลพนักงาน จากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 จึงได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่พนักงานทุกคนทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนการผลิต ซึ่งพนักงานทุกคนได้เข้ารับวัคซีนครบโดส(2เข็ม)เป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และปกป้องดูแลพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากไวรัส Covid-19 รวมถึงก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
 
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น