Home > News > Kumwell มอบรางวัลแผ่นทองคำมั่งมีศรีสุข
Kumwell มอบรางวัลแผ่นทองคำมั่งมีศรีสุข
คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ได้รับแผ่นทองคำแท้ 96.5% ขนาด 0.5 กรัม จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เลือก Ground Rod เลือก มอก.” ณ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่