Home > News > Kumwell ยินดีต้อนรับ Dr.Heinz Zenkner และ คุณพิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)
Kumwell ยินดีต้อนรับ Dr.Heinz Zenkner และ คุณพิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)


บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคุณอรรณพ โรมา กรรมการบริหารฝ่ายวิศวกรรม ยินดีต้อนรับ Dr.Heinz Zenkner ผู้มีประสบการณ์และผลงานวิจัยด้าน EMC และเกี่ยวข้องมามากกว่า 30 ปี เข้ามาดำรงตำแหน่ง EMC Advisor พร้อมด้วยคุณพิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งวิศวกรอาวุโสด้านซอฟแวร์และเทคโนโลยี ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์สังคมยุค Smart Societies ให้ทีมวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) ของ Kumwell  อย่างยั่งยืน