Home > News > Kumwell รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน บรรยายพิเศษ การป้องกันอันตรายจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
Kumwell รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน บรรยายพิเศษ การป้องกันอันตรายจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญจากผู้บริหารบริษัทในเครือซีพี บรรยายในหัวข้อ การป้องกันอันตรายจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในเครือซีพีทั้งในประเทศจีน อาเซียนและไทย กว่า 400 ท่าน
 
จากการบรรยายได้รับความสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความรู้ในเรื่อง EV และอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่ทีมผู้บริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือซีพีได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 
 
ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ อาคาร CP Tower 2