Home > News > Kumwell ร่วมงานแสดงสินค้า ในงานอบรมหัวข้อ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
Kumwell ร่วมงานแสดงสินค้า ในงานอบรมหัวข้อ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแสดงสินค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์แท่งหลักดิน (Ground Rod) ที่ได้การรับรอง มอก. 3024 เล่ม 2-2563 รายแรกของไทย ในงานอบรมหัวข้อ "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564" จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่ล่าสุด ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เอส รัชดา เลเชอร์ กรุงเทพฯ
วันที่ 11-13 มีนาคม 2565