Home > News > Kumwell ร่วมสมทบทุน สนับสนุนทีมแพทย์ต้าน COVID-19
Kumwell ร่วมสมทบทุน สนับสนุนทีมแพทย์ต้าน COVID-19
ในฐานะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัด นนทบุรี บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนบริจาค มอบให้กับสถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปช่วยเหลือและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งยอดเงินรวมในการบริจาค จากสมาชิกและหน่วยงานอื่น ๆ ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 479,000 บาท

Kumwell ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้กำลังใจทีมแพทย์
รวมถึงผู้ป่วยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน