Home > News > Kumwell ออกบูธแสดงสินค้าในงานอบรม PEA “มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง”
Kumwell ออกบูธแสดงสินค้าในงานอบรม PEA “มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง”

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 
 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้ร่วมออกบูทนำเสนอผลิตภัณฑ์ร่วมกับทาง ตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในงานอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง" ของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในการนี้รองผู้ว่า ท่านสัมฤทธิ์ โชติบัณ ได้มอบหนังสือคู่มือของการไฟฟ้า เพื่อเป็นการขอบคุณทางบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลกับทางผู้เข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรมดังกล่าว ในนามของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ”Kumwell” ครับ
 
#Kumwell
#PEA
#CSV
#Kumwell #CSVSafetyToSoCiety