Home > News > Kumwell เข้าพบ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
Kumwell เข้าพบ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณกอบกิจ สดวกการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดได้เข้าพบ คุณหทัยชนก สีวะรา อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ และคุณกำธรพล บัวเพชร ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ในวันที่ 15 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อหารือข้อมูลทางการค้าและแนวทางการดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย
 
ทั้งนี้ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา สำหรับการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในประเทศอินโดนีเซียมา ณ ที่นี้ 
 
#CSV
#Kumwell #CSVSafetyToSoCiety
#KumwellBrand 
#SafetyToSociety 
#LightningProtectionSystem
#LightningWarningSystem