Home > News > Kumwell โรงงานผลิตแท่งหลักดินแห่งใหม่ กำหนดเดินเครื่องไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้
Kumwell โรงงานผลิตแท่งหลักดินแห่งใหม่ กำหนดเดินเครื่องไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้


บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้ระดมทุนเพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตแท่งหลักดิน บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผลิตแท่งหลักดินขนาดพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ในพื้นที่โรงงานคัมเวล สาขาไทรใหญ่จังหวัดนนทบุรี ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรระบบการผลิตประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ที่มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรของคัมเวล ซึ่งกระบวนการผลิตจะเริ่มเดินเครื่องภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้ และในอนาคตจะมีการดำเนินก่อสร้าง ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป