Home > News > Kumwell CSV สัมมนา การจัดการความเสี่ยงจากฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า จังหวัดระยอง
Kumwell CSV สัมมนา การจัดการความเสี่ยงจากฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า จังหวัดระยอง

​วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงานสัมมนา “หัวข้อการจัดการความเสี่ยงจากฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า “ ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัด ระยอง
 
ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ในเขตจังหวัดระยอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการหยุดทำงานฉุกเฉิน (Unplanned Shutdown) ในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
 
ในนาม บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และให้การตอบรับที่ดีกับเราตลอดมา
 
⚡ครั้งต่อไปเราจะจัดกิจกรรม “ร่วมกันสร้างสรรค์ความปลอดภัยสู่สังคม” กันที่ไหน หัวข้ออะไร สามารถกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสาร และงานกิจกรรม นะครับ🙏🏻 Kumwell CSV Safety To Society.