Home > News > Kumwell รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
Kumwell รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณกอบกิจ สดวกการ ผู้จัดการฝ่าย Engineering Solution เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563