Home > News > Kumwell ต้อนรับคณะผู้บริหาร อบฟ. เข้าเยี่ยมชมโรงงานและห้องทดสอบมาตรฐาน
Kumwell ต้อนรับคณะผู้บริหาร อบฟ. เข้าเยี่ยมชมโรงงานและห้องทดสอบมาตรฐาน
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นำโดย นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ นายเชิดชัย แสนสีหา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-2 (ซ.อบฟ-2) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
และห้องทดสอบมาตรฐานของบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามบันทึกคำเชิญ
พร้อมนำเสนอระบบป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ “Smart Lightning Management System”
ซึ่งเป็นนวัตกรรมป้องกันฟ้าผ่าแห่งอนาคต